Επικοινωνήστε μαζί μας

Skip to content

Ανακοίνωση 17/2022 Σύγκληση 5ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων Π.Ε. Δυτικής Κρήτης και Διαδικασία ανάδειξης Εκπροσώπων Βαθμοφόρων στην Γ.Σ. του ΣΕΠ

  • by

Ρέθυμνο, 14 Νοεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ. 061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 17

ΠΡΟΣ:Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Δυτικής Κρήτης  
ΚΟΙΝ:  Πρόεδρο Δ.Σ.
Γενικό Έφορο ΣΕΠ
β. Γενικό Έφορο ΣΕΠ
Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε.
Ε.Π.Π. Χανίων
Μέλη Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων της Π.Ε. Δυτικής Κρήτης και της Ε.Κ.Σ. της Π.Ε.
Περιφερειακό Έφορο Κρήτης Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
ΣΧΕΤ:         ΣΥΝ:α. Οργανισμός Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/16.4.2014 – Φ.Ε.Κ. 115Α/12.5.2014)
β. Κανονισμός Διοίκησης Σ.Ε.Π. Μέρος 5ο, Άρθρο 6
γ. Κανονισμός Στολών Σ.Ε.Π. Μέρος Α, Άρθρο 4 δ. Εγκύκλιος Γ.Ε. 14/06.10.2022 περί καθορισμού μέτρου Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π., στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος ΣΕΠ για τα έτη 2023 & 2024
α. Ηλεκτρονική αίτηση Συμμετοχής Βαθμοφόρου στο Συνέδριο
β. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας στην διαδικασία ανάδειξηςΕκπροσώπων Βαθμοφόρων στην Γ.Σ./ Σ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ:Σύγκληση 5ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων Π.Ε. Δυτικής Κρήτης και Διαδικασία ανάδειξης Εκπροσώπων Βαθμοφόρων στην Γ.Σ. του ΣΕΠ  

Αγαπητές μου, Αγαπητοί μου 

Σε εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω σχετικών συνημμένων και στα πλαίσια δράσεων της Περιφέρειάς μας, συγκαλούμε το 5ο Συνέδριο Βαθμοφόρων της Π.Ε. Δυτικής Κρήτης, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 από τις 09.30 έως 17.30, στο Προσκοπικό Κέντρο «Παράδεισος», με σκοπό τη μελέτη και εξέταση θεμάτων που μας αφορούν. Παράλληλα, θα λάβει χώρα και η διαδικασία ανάδειξης οχτώ (8) ΒαθμοφόρωνΕκπροσώπων, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για θητεία δύο ετών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τα παραπάνω σχετικά.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.)

Για το σκοπό της διοργάνωσης του Συνεδρίου της Περιφέρειας μας, ορίζεται Οργανωτική επιτροπή με τους παρακάτω Βαθμοφόρους:

  • Κουταλά Χρυσούλα, βοηθός Περιφερειακός Έφορος
  • Αντωνοβαρδάκης Αλέξανδρος, Έφορος ειδικότητας Ν/Π, Π.Ε. Δυτικής Κρήτης
  • Μαλισόβας Αθανάσιος, Α.Σ. 2ου Ν/Π Χανίων

Συμφώνα με το Σχετικό β. η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) από την παρούσα Ανακοίνωση, έχει την ευθύνη του Συνεδρίου μας και θα επικοινωνεί απ’ ευθείας μαζί σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία – οδηγία σχετικά.

Θέματα Συνεδρίου

Απολογισμός Συστημάτων 2021 – 2022

Απολογισμός έργου ΠΕ 2021 – 2022

Αξιολόγηση και Προγραμματισμός της ΠΕ

Κύκλοι συζητήσεων: εμψύχωση, έμπνευση, επικοινωνία, ενέργεια, εξέλιξη

Εκλογές εκπροσώπων Γενικής Συνέλευσης 2023 – 2024 (Βαθμοφόρων)

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με Σχετικό β. δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Βαθμοφόροι της ΠΕ που έχουν απογραφεί για το 2022 – 2023, έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π. (παλαιότερα μέλη Γ.Σ. κλπ) και έχουν Εντολή Διοίκησης σε ισχύ. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τηνπραγματοποίηση του Συνεδρίου, η Περιφερειακή Εφορεία θα καταρτίσει και θα αποστείλει Ανακοίνωση με πίνακα Βαθμοφόρων, με τους έχοντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο.

Για τα μέλη Ε.Κ.Σ. και τα μέλη Ε.Π.Π. ισχύουν τα ίδια, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Σχετικό β., τα οποίοι εφόσον επιθυμούν συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις εργασίες του Συνεδρίου των Βαθμοφόρων.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο

Δηλώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο της Π.Ε. αποστέλονται ηλεκτρονικά, έως το αργότερο την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 21:00, συμπληρώνοντας την Συνημένη α. Ηλεκτρονική αίτηση Συμμετοχής Βαθμοφόρου

΄

Κόστος συμμετοχής: 10€

Στολή

Επίσημη στολή Σ.Ε.Π. όπως περιγράφεται στο Σχετικό γ.

Αναλυτικό Πρόγραμμα – Θεματα

Αναλυτική θεματολογία και πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί με μέριμνα της Ο.Ε.Σ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Σ. / Σ.Ε.Π.

Προϋποθέσεις Βαθμοφόρων για την υποψηφιότητα στην Γενική Συνέλευση

α) Ελληνική ιθαγένεια

β) συμπεριφορά που δεν αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.

γ) εκπληρωμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π., δηλαδή εκ συνδρομών μέλους Σ.Ε.Π. και εκ συνδρομών ως μέλη της παρούσας ή προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων

δ) διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία Βαθμοφόρου

ε) βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ή Κύκλου Μεθοδολογίας

στ) πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης Κεφαλαίου 5, παράγραφο γ’

Υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με Σχετικό β., Βαθμοφόροι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκπροσώπηση στην Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. πρέπει να στείλουν την σχετική αίτηση έως το αργότερο την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και ώρα 21:00, συμπληρώνοντας την Συνημένη β. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας στην διαδικασία ανάδειξης Εκπροσώπων Βαθμοφόρων στην Γ.Σ./ Σ.Ε.Π.

Η ενεργή συμμετοχή όλων μας, στις διαδιακασίες του Συνεδρίου μας, θα κάνει την διαφορά. Σας περιμένω όλες και όλους, γιατί η Περιφέρεια Δυτικής Κρήτης είστε εσείς, είμαστε εμείς, είμαστε ΟΛΟΙ.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Κ. Δεληγιαννάκης
Περιφερειακός Έφορος

Δείτε την Ανακοίνωση σε pdf

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός