Επικοινωνήστε μαζί μας

Skip to content

Ανακοίνωση 05/2023, Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 5ου Ν/Π Ρεθύμνου

 • by

Ρέθυμνο, 22 Ιουνίου 2023
Αριθ. Πρωτ. 020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 05

ΠΡΟΣ :Βαθμοφόρους 5ου Συστήματος Ν/Π Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ:  

ΣΧΕΤ:  
Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης 5ου Συστήματος Ν/Π Ρεθύμνου
Εφόρους Π.Ε.
β. Γενικό Έφορο
Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε. Δυτικής Κρήτης
Κανονισμός Διοίκησης ΣΕΠ

ΘΕΜΑ:Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 5ουΝ/Π Ρεθύμνου  

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ενόψει της λήξης της Εντολής Διοίκησης της Αρχηγού του 5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου κας Κουλούμπρη Ελένης την 16/08/2023, ενεργοποιείται η διαδικασία ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος, στην οποία και σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά (Καν. Διοίκησης Μέρος 4, Κεφ 5, § 5.4).

Κατόπιν αυτού, καλώ τους Βαθμοφόρους του Συστήματος οι οποίοι έχουν Εντολή Διοίκησης και συνολική υπηρεσία Βαθμοφόρου τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και τους Εφόρους της Περιφερειακής Εφορείας να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Κριτήρια Επιλογής

Όλοι όσοι συμμετέχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν ως στόχο να επιλέξουν μετά από σχετική έρευνα και αναζήτηση στον ευρύτερο προσκοπικό και κοινωνικό χώρο τους άτομο ως υποψήφιο, το οποίο να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Επίσης, για τον σκοπό αυτό, το προτεινόμενο άτομο πρέπει να:

 • Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και να δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του
 • Χαίρει της εκτίμησης της κοινωνίας και των τοπικών Αρχών
 • Είναι σε θέση να προάγει το έργο των Βαθμοφόρων, των Τμημάτων του Συστήματος
 • Αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του

Βασικά Προσόντα

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να διέπονται από τα ακόλουθα βασικά προσόντα (κανονισμός διοίκησης Μέρος 4, Κεφ 1, § 1.1 και § 1.2):

 • Ελληνική ιθαγένεια (προτεινόμενος ξένης υπηκοότητας εφόσον αναδειχθεί, χρειάζεται απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ του Σ.Ε.Π.)
 • Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
 • Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. και τις οδηγίες της Γενικής Εφορείας και του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.
 • Αποδοχή από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ανάλογα με το εύρος των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβουν.
 • Θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίδια ή σε άλλα καθήκοντα.

Έγγραφα

Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από:

 • την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου
 • Προσκοπικό Βιογραφικό του υποψηφίου
 • το Σχέδιο-πλάνο Τριετούς Προγραμματισμού 2023-2026
 • το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος 2023-2026 των καθηκόντων του στο Σύστημα
 • Μέχρι την ημερομηνία ανάδειξης, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσεως) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στη § 5.1 του κανονισμού Διοίκησης

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά, μέχρι την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 21:00, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Κρήτης, Μελχισεδέκ 8-10, Ρέθυμνο.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων, η συνεδρίαση ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Συστήματος, σε χρόνο που θα καθοριστεί με επόμενη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Αγαπητοί φίλοι,

εύχομαι η διαδικασία ανάδειξης, να αποβεί επωφελής και παραγωγική για τη συνέχιση της πορεία του Συστήματος και την ανάπτυξή του.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Κ. Δεληγιαννάκης
Περιφερειακός Έφορος

Δείτε την Ανακοίνωση σε pdf

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός