Ανακοίνωση 2/2021

  • by

Αριθ. Πρωτ. 011                                                                                                        Ρέθυμνο, 3 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2

(Έγκριση διορισμού Ε.Κ.Σ. 5ου Ν/Π Ρεθύμνου)

ΠΡΟΣ:5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ. :Οικονομικές υπηρεσίες / Σ.Ε.Π. Εφόρους Π.Ε. Λοιπά Συστήματα Π.Ε. και Ε.Κ.Σ. αυτών
ΘΕΜΑ ΣΧΕΤ. :  :Έγκριση διορισμού Ε.Κ.Σ. 5ου Ν/Π Ρεθύμνου Η από 23/01/2021 με α.π. 1/21, πρόταση της Αρχηγού Συστήματος

Αφού λάβαμε υπόψη μας την παραπάνω σχετική πρότασή σας, με την οποία αιτείστε το διορισμό της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης του 5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου,

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Το διορισμό της Επιτροπής, από 3-4-2021 μέχρι 3-4-2023, με τα παρακάτω μέλη:

Σκουμπουρδής Ρωμανός – Ιωάννης             ΑΜ 23626

Σκουμπουρδή Αιμιλία                                     ΑΜ 22533

Μακρυδάκη Μαρίνα                                         ΑΜ 98023685

Ασλανίδου Σεβαστή                                        ΑΜ 98048409

Ζάννης Νίκος                                                    ΑΜ 98033904

Παρακαλώ για:

– Την συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής, την ΑΜΕΣΗ καταχώρησή της στο e-sep και τη σύνταξη του πρώτου πρακτικού και υποβολή του στην ΠΕ.

– Την αποστολή επιστολής στην κεντρική διοίκηση, dxasilidi@sep.org.gr, με φ/ο ταυτότητας Προέδρου και Ταμία με κοινοποίηση στην ΠΕ, για παροχή εξουσιοδότησης για διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Συστήματος, e-banking και χρεωστικής κάρτας και

– Την αποστολή e-mail, santoniou@sep.org.gr για λήψη κωδικών του e-finance για τον ταμία.

Παράλληλα, σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τις ευχές μου στα μέλη της νεοσύστατης Ε.Κ.Σ., για καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

Ιωάννης Κ. Δεληγιαννάκης

Περιφερειακός Έφορος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε PDF