Ανακοίνωση 4/2021

  • by

Ρέθυμνο, 15 Μαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ. 023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4

ΠΡΟΣ :Βαθμοφόρους του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης  του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ :     ΣΧΕΤ:  Γενικό Έφορο ΣΕΠ β. Γενικό Έφορο ΣΕΠ Εφόρους Π.Ε. Δυτικής Κρήτης Κανονισμός Διοίκησης ΣΕΠ Ανακοίνωση 3 της 16-4-2021 με θέμα: Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 4ου Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου  
ΘΕΜΑ:Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου  

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 3, σας γνωρίζω πως υποβλήθηκε προτάση υποψηφιότητας για τα καθήκοντα του Αρχηγού του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου, για το Βαθμοφόρο του Συστημάτος:

κ. Μυριοκεφαλιτάκη Βασίλη, ο οποίος απεδέχθη την πρόταση

Αφού διαπιστώθηκε πως ο υποψήφιος διαθέτει τα προβλεπόμενα από το σχετικό Κανονισμό Διοίκησης, προσόντα καθώς και την ανάλυση των τριετών 2021-2024 και των ετήσιων 2021-2022 σχεδίων δράσης, για το Συστήμα, που παρουσίασε σε συναντήση μας, ορίζουμε όπως:

την 11-06-2021, Παρασκευή και ώρα 20.00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ανάδειξης, στην εστία του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου, στη οδό Καστρινάκη 4 στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά του.

Στην συνάντηση για τη διαδικασία ανάδειξης καλούνται να συμμετέχουν:

  • Όλοι οι Βαθμοφόροι του Συστημάτος (με στολή)
  • Όλα τα μέλη της Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης του Συστήματος

Αγαπητοί μου,

εύχομαι οι διαδικασίες ανάδειξης, να αποβούν επωφελής και παραγωγικές για τη συνέχιση της πορείας του Συστημάτος, αλλά και την περεταίρω ανάπτυξή του.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

Ιωάννης Κ. Δεληγιαννάκης

Περιφερειακός Έφορος

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf