Ανακοίνωση 5/2021

  • by

Ρέθυμνο, 6 Ιουνίου 2021

Αριθ. Πρωτ. 024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5

ΠΡΟΣ :Βαθμοφόρους του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης  του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου
ΚΟΙΝ :     ΣΧΕΤ:  Γενικό Έφορο ΣΕΠ β. Γενικό Έφορο ΣΕΠ Εφόρους Π.Ε. Δυτικής Κρήτης Κανονισμός Διοίκησης ΣΕΠ Εγκύκλιος 17/2020, κατ’ εξαίρεση διεξαγωγή συνεδρίασης Ανάδειξης Π.Ε. και Α.Σ. με ηλεκτρονικά μέσα Ανακοίνωση 3 της 16-4-2021 & 4 της 15-05-2021 με θέμα: Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 4ου Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου  
ΘΕΜΑ:Πίνακας Βαθμοφόρων με δικαίωμα συμμετοχής στη Συνεδρίαση της ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου και πραγματοποίηση της διεξαγωγής της ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα  

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά και σε συνέχεια των Ανακοινώσεων 3 & 4, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19, και σύμφωνα με την σχετ. Εγκύκλιο 17/2020, αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας Ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος του 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου, από δια ζώσης σε πραγματοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα την ίδια ημέρα και ώρα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης ΣΕΠ, οι παρακάτω Βαθμοφόροι του Συστήματος με Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών έχουν δικαίωμα ψήφου στην διαδικασία ανάδειξης του Α.Σ. 4ο Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου και θα ειδοποιηθούν με σχετικό email για τον τρόπο ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα:

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΤΖΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

Ιωάννης Κ. Δεληγιαννάκης

Περιφερειακός Έφορος

Δείτε την Ανακοίνωση σε pdf